Về Chúng Tôi

smart-grid.vn là website tin tức, giải trí và cá cược trực tuyển mở rộng đáng tin cậy, được đánh giá cao bởi cộng đồng mạng tại Việt Nam 2023. Tiền thân của hucsng tôi là giải pháp năng lượng thông tin Smart Grid Vietnam. Từ 2023, chúng tôi mở rộng thêm nhiều mảng nội dung để cung cấp các giá trị hữu ích cho người dùng.

Website chia sẻ tin tức miễn phí, chúng tôi không thu phí người dùng, không quảng cáo hay chia sẻ dữ liệu cho bên thứ 3.

Tiền thân Smart Grid VN:

Trung tâm kiến thức này là gì?

Trung tâm Kiến thức Lưới điện Thông minh Việt Nam là nền tảng công cộng đầu tiên trong nước chia sẻ các khái niệm và giải pháp Lưới điện thông minh, tiến trình phát triển Lưới điện thông minh ở Việt Nam cũng như các tài liệu chính thức liên quan đến Lưới điện thông minh ở Việt Nam

Trung tâm Kiến thức này là sáng kiến của Dự án Lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, được thực hiện bởi Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) thuộc Bộ Công Thương (MOIT) và Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). ) GmbH.

Nếu bạn là chuyên gia, hãy tham gia Mạng lưới Smart Grid Việt Nam trên Facebook.

Chúc các bạn tìm thấy nhiều giá trị hữu ích tại website này.