Ảnh slider 1
Lưới điện Thông minh
Trung tâm Chia sẻ Kiến thức
Việt Nam
Ảnh Slider 2
Ảnh slider 3
Ảnh slider 4
Ảnh slider 5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

KHÁI QUÁT

Trung tâm Chia sẻ Kiến thức này là gì?

Trung tâm Chia sẻ Kiến thức Lưới điện Thông minh là nền tảng mở đầu tiên tại Việt Nam nhằm chia sẻ và cập nhật các khái niệm, ý tưởng và giải pháp của Lưới điện Thông minh, quá trình phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam cũng như các tài liệu được ban hành chính thức liên quan đến Lưới điện Thông minh tại Việt Nam.

Trung tâm Chia sẻ Kiến thức là sáng kiến của Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng. Dự án được Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam trực thuộc Bộ Công Thương, và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp thực hiện.

Nếu bạn là một chuyên gia về Lưới điện Thông minh, hãy tham gia vào Cộng đồng Lưới điện Thông minh Việt Nam

LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

KHÁI NIỆM

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH VIỆT NAM

SỰ KIỆN

Các hoạt động Lưới điện Thông minh